नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रिय गुठ उपगुठलाई,गुल्मी काङ्ग्रेसको सन्देश ।