टोलटोलमा बिद्यालय प्रमाणपत्र बिक्दैनन – मन्त्री बिष्ट