आत्मबोध माध्यमिक बिधालयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न !!