शिक्षकको प्रदर्शनमा प्रहरीको लाठिचार्ज र पानीको फोहोरा !