पठनपाठन प्रभावित गर्ने आन्दोलन नगर्न सरकारको आग्रह