डिभर्ना अर्घाखांची रुपन्देही सम्पर्क समाजको एम्बुलेन्स उदघाटन !