अमेरिका जाँदै राष्ट्रपति भण्डारी, चैत १ गते मात्र स्वदेश फर्कने !