अधिकारी द्वयको स्मृतिमा खर्वाङमा श्रद्धाञ्जली सम्पन्न