बागलुङको एक बिद्यालयद्धारा आर्थिक तथा भौतिक ब्यबस्थापनका लागि आर्थिक संकलन अभियान सुरु