निजी विद्यालयलाई सरकारले सेवामूलक संस्थाको रुपमा विकास गर्ने, लगानीको सुरक्षा राज्यले गरिदिने !