युवा रेडक्रस सर्कल आत्मबोध मा. बि.को आयोजनामा, गाउँपालिका स्तरिय नृत्य प्रतियोगीता सम्पन्न !!