गुल्मीमा अहिलेसम्म एक जना कृषकले पनि बालि बिमा गरेनन ।