गुल्मी महोत्सवमा बृद्धालाई निशुल्क प्रबेश, बिद्यार्थी र एकल महिलाहरुलाई छुट