पुग्यो प्रधानमन्त्री सहितको टोली हावाहुरी प्रभावित क्षेत्र बारा