प्रदेश ५ मा बढ्दो दुर्घटना, कम गर्ने उपाय खोज्दै सरकार