किरण दर्लामीको उपचारको लागी सहयोगी हातहरु थपिए, झण्डै ८९ हजार रकम हस्तान्तरण