नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भएको ७० वर्ष पूरा