मन्त्री बराल छत्रकोट गाउपालीकामा ,छत्रकोट गाउ कमिटिद्धारा प्रकाशित क्यालेन्डर बिमोचन