कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा आजदेखि सुरु, ४ लाख २८ हजार ५२ जना परीक्षार्थी सहभागी