छत्रकोट गाउपालीका गुल्मीको सभाहल निर्माणको लागी शिलन्यास