प्रदेश नं ५ का सांसद र आर्थिक विज्ञहरु बजेट ल्याउनु भन्दा पहिले छलफलमा जुटे