छत्रकोट गाउँपालिका गुल्मीमा, बिद्यालय व्यवस्थापन समिती गठन भएन ।