जोहाङ्ग प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा बृहत स्वास्थ शिविर सुरु