गुल्मीको क्षेत्र नम्वर २ खरको छानामुक्त क्षेत्र अभियान अन्तिम चरणमा