संसद बैठक तनावपूर्ण, प्रधानमन्त्रीले पदीय गरिमा नराखेको भन्दै विरोध