गुल्मीमा ५ वर्षदेखि अलपत्र हाटबजार अझै संचालनमा आउन सकेन