तम्घास बजारमा बोरिङबाट पिउने पानीको व्यवस्था गरिने