भारतमा १५ लाखमा पाईने गाडी र नेपालमा ५५ लाख रुपैंया पर्ने गाडी बिच प्रतिस्पर्धा हुनै नसक्ने