डिभर्नामा जनप्रतिनिधी र स्थानीयलाई योजना तर्जुमा सम्बन्धी अभिमुखिकरण