छत्रकोट गाउँपालिकालाई काङ्ग्रेसकाे ज्ञापन पत्र, उपभोक्ता समितिको नियमन अनुगमन प्रभाबकारी बनाउन सुझाब