तान्सेनमा ७ सय ४ जना सुगर, ४ सय ८ जना ईसिजी , २ सय ४० जना ईको, १ सय ३९ जना ल्याब तथा २१ जनाको पिएफटि परिक्षण