गुल्मीमा उच्च मा बि सन्चालन गर्ने अभियान मा चन्दादाताहरुको सहयोग उत्साहजनक