मालिका गाउँपालिकाद्धारा मालिका क्वीज सम्पन्न , आठ बिधालय सहभागि