जनताको स्वास्थ्यप्रति ढोरपाटन नगरपालिका प्रतिबद्ध रहेको नगरप्रमुख नेपालीको भनाई