आज विश्व बालश्रम विरुद्धको दिवस, नेपालमा पनि मनाईंदै