जापान जाने तयारि गरेका विद्यार्थीलाइ झट्का, कन्सलटेन्सी सञ्चालकहरू चिन्तित