गुल्मीमा दुई सय ७८ जनामा एचआइभी संक्रमण, एड्सका बिषयमा प्रशिक्षण