गुल्मीमा सन्चालीत मालिका लोक ताराको समापन भोली हुने