सिमेन्ट उद्योगको ढलान खस्दा तीन भारतिय कामदारको मृत्यु