बहुविवाह गर्ने , जाेडिले धरौटि बुझाउन नसकेपछि थुनामा