नागरिकतामा तेस्रो लिंगीको पहिचान पाउनै गह्राे पाए पनि रोजगारी नपाएकाे तेस्रो लिंगीको गुनासाे