बलेटकसारमा ने.क.पा. टोल कमिटी गठन, एकताको सन्देश प्रवाह भएकाे नेताहरूकाे दािब