दाङमै च्याउको बीउ उत्पादन , मासिक रु एक लाखसम्म आम्दानी