गुल्मीको छत्रकोट गाउपालीका द्धारा आर्थीक वर्षको निति तथा कार्यक्रमको लागि सुझाव संकलन