देशका बिभिन्न स्थानमा वर्षा, गण्डकी, कर्णाली तथा चुरे क्षेत्रका साना खोलाहरुमा तीब्र वहावको संभावना