सन्धिखर्कमा बजेटको तयारी, सरोकारवालाको सुझाव शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पशुपालनलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह