छत्रकोट गाउपालीका वडा नम्बर २ पाल्टुङमा वृक्षारोपण कार्यक्रमको सुभारम्भ