सामुदायिक बिद्यालय तर्फ एसइइमा डिभर्नाको ज्ञान प्रकाश माबि जिल्ला प्रथम