धुर्कोट गाउँपालिकामा दिवा सेवा केन्द्र खुलेसगै ज्येष्ठ नागरिक हर्षित