गुल्मीको रुरु क्षेत्र ३ थोर्गामा बालबालीका माथि हुने दुरव्यवहार न्युनिकरण सम्बन्धि अन्तरक्रिया